[Εκτύπωση καρτέλας] | [Κλείσιμο παραθύρου]  
Δελτίο Πραγματολογικού Δεδομένου
Γενικά Στοιχεία
Χαρακτηρισμός Τραγούδι
Ονομασία Ποιος πουλάει γλυκό κρασί
Τρόπος Εκτέλεσης Μόνο φωνή - Μη χορευόμενο
Στοιχεία Καταγραφής
Τόπος Ορεστιάδα, Νομός Έβρου
Χώρος Σπίτι Γιάννη Μπαμπουρντά
Ημερομηνία 29/6/1998
Συνθήκες Κατά παραγγελία ηχογράφηση ΕΠΘ
Τραγουδιστές Γιάννης Μπαμπουρντάς
Οργανοπαίκτες Γιάννης Μπαμπουρντάς (βιολί)
Βιογραφικά Γιάννης Μπαμπουρντάς
Στοιχεία για το τραγούδι
Γλώσσα Ελληνική
Τρόπος Εκτέλεσης Σόλο
Μετρική Ανάλυση
Τροχαϊκός  7σύλλαβος  Ομοιοκατάληκτος  χωρίς τομή παύσης
Στοιχεία για τη Μουσική
Μελωδική Ανάλυση
Διατονικός, Τρόπος του ρε, χρόα Α'
Μουσικό είδος Συρτός
Μέτρο 2/4
Ρυθμική Αγωγή
Ρυθμός Αξία Χτύποι/λεπτό
Μη ελεύθερο Τέταρτο 108
Σχέση Λόγου Μέλους
Δύο στίχοι ανά μουσική ενότητα
Στροφική Ανάλυση Α : Ποιος πουλάει γλυκό κρασί (κι αμάν αμάν)
[Β: μπαζντακούδα Βασ'λική (κι αμάν αμάν)
Β]: μπαζντακούδα Βασ'λική (κι αμάν αμάν)
Ταξινομήσεις
Κατά το περιεχόμενο Του κρασιού
Κατά το είδος Δημοτικό
Κατά την εκτέλεση Χορευτικού ρυθμού
Multimedia
Ήχος (1:40)
Παρτιτούρες
Στίχοι τραγουδιού
Ερευνητές Χάρης Σαρρής
Συντάκτες Δελτίων Άννα Μιχαλακέλη,
Ημερομηνία Σύνταξης 9/7/2003
[Εκτύπωση καρτέλας] | [Κλείσιμο παραθύρου]