[Εκτύπωση καρτέλας] | [Κλείσιμο παραθύρου]  
Δελτίο Πραγματολογικού Δεδομένου
Γενικά Στοιχεία
Χαρακτηρισμός Τραγούδι
Ονομασία Καράβια μας καράβια σας
Τρόπος Εκτέλεσης Μόνο φωνή - Μη χορευόμενο
Στοιχεία Καταγραφής
Τόπος Πεντάλοφος , Νομός Έβρου
Χώρος Πολιτιστικός Σύλλογος
Ημερομηνία 3/4/1996
Συνθήκες Κατά παραγγελία ηχογράφηση ΕΠΘ
Τραγουδιστές Ομάδα γυναικών
Στοιχεία για το τραγούδι
Γλώσσα Ελληνική
Τρόπος Εκτέλεσης Ομαδικό, Αντιφωνικό
Μετρική Ανάλυση
Ιαμβικός  15σύλλαβος    χωρίς τομή παύσης
Στοιχεία για τη Μουσική
Μελωδική Ανάλυση
Διατονικός, Τρόπος του ντο
Μουσικό είδος Ζωναράδικος
Μέτρο 6/8
Ρυθμική Αγωγή
Ρυθμός Αξία Χτύποι/λεπτό
Μη ελεύθερο Τέταρτο Παρεστιγμένο 152
Σχέση Λόγου Μέλους
Ένας στίχος ανά μουσική ενότητα
Στροφική Ανάλυση ΙΙ: [Α: [Καράβια μας] (ρε 'μάν αμάν)
   Α]: καράβια μας καράβια σας :ΙΙ
ΙΙ: [Β: (νερ) καράβια 'ραδιασμένα 
   Β]: (κι ωχ μαρή ν αρβανιτοπούλα) :ΙΙ
Ταξινομήσεις
Κατά το περιεχόμενο Ξενιτιάς
Κατά το είδος Δημοτικό
Κατά την εκτέλεση Χορευτικού ρυθμού
Multimedia
Ήχος (2:41 )
Παρτιτούρα
Στίχοι τραγουδιού
Φωτογραφίες
Ερευνητές Λάμπρος Λιάβας, Μιράντα Τερζοπούλου, Χάρης Σαρρής
Συντάκτες Δελτίων Γιούλη Μπαγετάκου, Ρώη Σωτηροπούλου
Ημερομηνία Σύνταξης 21/7/1999
[Εκτύπωση καρτέλας] | [Κλείσιμο παραθύρου]